مجلس آمادگی هرگونه همکاری با دولت برای تأمین سلامت مردم را دارد


مجلس آمادگی هرگونه همکاری با دولت برای تأمین سلامت مردم را دارددیدگاهها بسته شده است.