افشای گزارش سری امارات علیه بن سلمان

وزارت امور خارجه امارات در گزارشی سری، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را فردی سلطه جو، بی پروا و شکست خورده توصیف کرد.


دیدگاهها بسته شده است.