آیا واقعا شستن ماسک‌های پنبه‌ای کرونایی تاثیری بر توانایی آنها در فیلتر ذرات ندارد؟

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که شست و شو و خشک کردن ماسک‌های پنبه‌ای قابل استفاده مجدد، بر توانایی آن‌ها در فیلتر کردن ذرات ویروسی تأثیر ندارد.


دیدگاهها بسته شده است.