آیا واقعا دیابت پرهزینه ترین بیماری در کشور است؟

رییس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در وبینار آشنایی با دیابت و راه های مدیریت آن با رویکرد تلفیقی (طب مدرن و طب سنتی) که به میزبانی گروه علوم دارویی- سنتی در غدد پژوهشگاه برگزار شد، بیماریهای غیرواگیر را علت ۷۱ درصد از کل مرگ و میرها در سطح جهان خواند.


دیدگاهها بسته شده است.