آیا واقعا سرما خوردگی هم واکسن دارد؟

واکسن واحدی برای سرماخوردگی وجود ندارد تنها سالانه واکسن فراگیرترین نوع ویروس تولید می‌شود.


دیدگاهها بسته شده است.