چرا واقعا واکسن‌های ایرانی کرونا از سازمان بهداشت جهانی مجوز ندارند؟

شرکت ها می‌توانند بعد از تکمیل مدارک خود و اخذ مجوزها از سازمان بهداشت جهانی نسبت به صادرات واکسن اقدام کنند.


دیدگاهها بسته شده است.