آیا واقعا اگر بعد از تزریق دوز اول واکسن کرونا کهیر زدیم باید نوع واکسن را عوض کنیم ؟

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با تأکید بر اینکه عوارض جانبی واکسن کرونا نادر است، گفت: شخصی که بعد از دوز اول واکسن کهیر زد، باید دوز دوم نوع واکسن را عوض کند.


دیدگاهها بسته شده است.