آیا واقعا درمان کرونا با داروی ضدانگل امکان پذیر است؟

نیتازوکسانید یک داروی ضد انگل تأیید شده از سوی سازمان غذا و دارو آمریکا است که در صورت مصرف بیش از دوز توصیه شده، غلظت‌های ضدویروسی را در طول فاصله زمانی مصرف ایجاد می‌کند.


دیدگاهها بسته شده است.