آیا واقعا کرونا از پاندمی به اندمی تبدیل شده است؟

موضوع فروکش کردن بیماری کرونا در جهان هفته گذشته مجددا به صورت جدی اینبار از سوی یک پزشک برجسته هندی بیان شد. سوجیت سینگ مدیر مرکز کنترل بیماری های عفونی هند در مصاحبه ای بیان کرد که کرونا از پاندمی (همه گیری جهانی) به اندمی‌(همه گیری بومی) در حال تغییر است.


دیدگاهها بسته شده است.