تزریق دز سوم واکسن کرونای سینوفارم چه مدت پس از دز دوم باید انجام شود؟

یک تحقیق جدید نشان می دهد یک هفته پس از دریافت دز سوم واکسن کووید۱۹ سینوفارم سطح آنتی بادی بدن انسان نسبت به ۵ ماه پس از دریافت دز دوم، افزایش می یابد.


دیدگاهها بسته شده است.