فرمانده ارشد پنجشیر ادعای طالبان درباره وضعیت این ولایت را رد کرد


فرمانده ارشد پنجشیر ادعای طالبان درباره وضعیت این ولایت را رد کرددیدگاهها بسته شده است.