آیا واقعا عوارض کرونا در کودکان تا ۱۲ هفته بعد از بیماری باقی می ماند؟

به گفته محققان، عوارض طولانی کووید ۱۹ به ندرت در کودکان و نوجوانان بیش از ۱۲ هفته ادامه می یابد.


دیدگاهها بسته شده است.