آیا واقعا مصرف هیچ ماده غذایی به تنهایی نمی تواند با کرونا مبارزه کند ؟

عده ای افراد را تشویق به مصرف ماده غذایی خاص چون سیر و زنجبیل برای مقابله با کرونا می کنند در حالی که هیچ ماده غذایی به تنهایی نمی تواند با کرونا مقابله کند.


دیدگاهها بسته شده است.