این واکسن کرونا جای فایزر را در ایران گرفت!

عضو کمیته علمی کووید۱۹ کشور گفت: اخیرا محموله‌ای از سینوفارم ساخت امارات که همان حیات وکس است به کشور وارد شده است.


دیدگاهها بسته شده است.