نرخ میانگین وزنی دلار ۲۶ هزار و ۲۵۹ تومان اعلام شد


نرخ میانگین وزنی دلار ۲۶ هزار و ۲۵۹ تومان اعلام شددیدگاهها بسته شده است.