توصیه‌هایی برای لذت‌بردن حداکثری از فصل پاییز

اسفند انگار مقدمه‌ای است برای بهار، برای روزهایی که هوا خوب است، برای روزهایی که همه‌چیز با چند روز قبلش فرق‌های اساسی دارد. کل پاییز هم مقدمه‌ای است برای زمستان.دیدگاهها بسته شده است.