راهکار ابتکاری سازمان ملل برای جلوگیری از انتشار کرونا چیست؟

به هر سخنران در مجمع عمومی سازمان ملل یک سرپوش میکروفن تازه داده می‌شود تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود.


دیدگاهها بسته شده است.