آیا واقعا احتمال آندمیک شدن ویروس کرونا در جهان وجود دارد؟

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: این احتمال وجود دارد که ویروس کرونا در آینده به عنوان یک ویروس آندمیک «بومی» در جهان باقی بماند و همانند آنفلوآنزا هرساله با شدت کمتری شیوع یابد.


دیدگاهها بسته شده است.