آیا واقعا با استفاده از سگ می توان کرونا را تشخیص داد؟

هلال احمر ۳۳ نقطه مرزی کشور را شناسایی و پست‌های موقت و سیار را برای رصد مسافران احداث کرده است.


دیدگاهها بسته شده است.