آیا واقعا مرگ سالمندان بر اثر کرونا بعد از واکسیناسیون ۶۵ درصد کاهش یافته است؟

مدیر کل جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مرگ و میر بر اثر کرونا در مراکز نگهداری سالمندان با انجام واکسیناسیون، ۶۵ درصد کاهش یافته است.


دیدگاهها بسته شده است.