آیا واقعا یک ساعت خواب اضافه در آخر هفته علاج افسردگی هاست؟

یک ساعت خواب اضافی در آخر هفته ممکن است جایگزین یک خواب معمولی و خوب نباشد، اما تحقیقات نشان داده است که این روند به کاهش افسردگی کمک می‌کند.


دیدگاهها بسته شده است.