عالیشاه: پرسپولیس و الهلال دو تیم ریشه‌دار، پرسابقه و پرهوادار هستند


عالیشاه: پرسپولیس و الهلال دو تیم ریشه‌دار، پرسابقه و پرهوادار هستنددیدگاهها بسته شده است.