تورم منطقه یورو به بالاترین سطح خود از ۲۰۰۸ تا کنون رسید


تورم منطقه یورو به بالاترین سطح خود از ۲۰۰۸ تا کنون رسیددیدگاهها بسته شده است.