۶۰ سال است آسیب‌ها را پشت‌گوش انداخته‌اند!...

به گزارش عرصه، ۱۹ سال پیش طرح فاضلاب شهری و مسدود ‌کردن قنات‌های قدیمی شهر سبزوار که عامل کور شدن مسیر یک‌سری قنات‌ها بود اجرایی شد، اتفاقی که به مرور آسیب‌های زیادی به بناها و بافت تاریخی و قدیمی و ...

هشدار جدی برای «بازار تهران»

به گزارش عرصه، حدود ۱۰ روز پیش زمین در بازار تهران دوبار فرونشست، اتفاقی که پیش از این هم در نقاط مختلف تهران رخ داده بود، اما به نظر می‌رسد بازار تهران به عنوان قلب تاریخی این کلان شهر در حال هشدار ...