رئیس مجمع تشخیص مصلحت درگذشت آیت‌الله حائری شیرازی را تسلیت گفت...

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله حائری شیرازی تسلیت گفت. به گزارش عرصه به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ آیـت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلح...