اولویت‌های اختصاص منابع به تولید/طرح‌ها باید توجیه داشته باشند...

رئیس کل بانک مرکزی از برنامه نظام بانکی برای افزایش سهم تولید در تسهیلات‌دهی خبر داد و گفت: طرح‌هایی تامین مالی می‌شوند که توجیه اقتصادی داشته باشند. به گزارش عرصه به نقل از بانک مرکزی، ولی‌الله سیف،...