نظارت بر صرافان منتظر مجوزبانک مرکزی/رسیدگی به تخلفات طی دو هفته...

دبیرکل کانون صرافان با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر کار صرافان برعهده بانک مرکزی است،گفت:در کنار این،کمیته حکمیت را تشکیل داده ایم تا اگر مردم نسبت به عملکردصرافی ها شکایت دارند، رسیدگی کنیم. رضا ترکا...

احاطه بانک مرکزی بر بازار ارز پرقدرت‌تر از همیشه...

عبدالناصر همتی گفت: ذخائر ارزی کشور در وضعیت مطلوبی هست و تسلط و احاطه بانک مرکزی بر بازار ارز پرقدرت‌تر از همیشه است. به گزارش عرصه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت:...