فضای سبز فروخته شده منطقه ۶ پس گرفته می‌شود...

ناصر امانی در گفتگو با عرصه، در مورد حواشی فضای سبز فروخته شده  توسط شهرداری تهران گفت: در گزارش حسابرسی منطقه ۶ تهران که در جلسه یکشنبه هفته گذشته قرائت شد، حسابرس در منطقه به زمینی با کاربری ف...

بوستان تبسم به "بوستان دوستدار معلول" تبدیل شد...

به گزارش عرصه، نصراله آبادیان شهردار منطقه ۱۱ضمن بیان این خبر در ارتباط با اقدامات انجام شده برای مناسب سازی بوستان تبسم که در بخش جنوبی منزقه واقع شده است؛ گفت: در راستای تکریم معلولان وتشویق آن ها ...

بهره برداری از بوستان «باغ دامپزشکی» تا پایان سال...

به گزارش عرصه، علی محمد مختاری با توجه به کمبود سرانه فضای سبز در منطقه ۱۱ گفت: باغ قدیمی موسوم به دامپزشکی به مساحت ۲ هکتار در سال ۱۳۹۴ تملک شد و از دی ماه همان سال پروژه تبدیل آن به بوستان عمومی با...