اتمام پذیره نویسی بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جسورانه کشور...

معاون سابق سازمان بورس اعلام کرد: پذیره‌نویسی بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه کشور اتمام رسید. به گزارش عرصه به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمودرضا خواجه نصیری گفت: پذیره‌نویسی این صندوق ...

مدیر عامل بانک صنعت و معدن در دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام پر...

علی اشرف افخمی مدیرعامل بانك صنعت و معدن گفت : بانك صنعت و معدن به عنوان یك بانك توسعه ای از كسب وكارهای نوپا ، فین تك ها و سرمایه گذاریهای خطر پذیر، با ایجاد یك صندوق حمایت اجرایی خواهد كرد . به گزا...