بروجردی: حرکت‌های جنایتکاران تاثیری بر مقاومت سوریه ندارد...

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنان بروجردی در ابتدای جلسه امروز تصریح کرد: حرکت‌های مذبوحانه هیچ تأثیری بر ادامه محور مقاومت و ملت مقاوم سوریه نخواهد داشت. به گزارش عرصه، س...