ترهین دارایی‌های دولت به نفع بخش‌خصوصی...

معاون سازمان برنامه و بودجه از ترهین دارایی‌های دولت به نفع بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: فاینانس‌ها گارانتی حاکمیتی دارند. به گزارش عرصه،، حمید پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه امروز شورای گ...

دستور دوباره وزیر اقتصاد برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها...

با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شتاب بیشتر در فروش اموال و داراییهای مازاد بانکها، ضمن تشکیل کمیته ویژه ای به این منظور، موج جدید فروش اموال مازاد این بنگاه ها آغاز شد. به گزارش عرصه به ن...