دردسری تازه برای ترامپ؛ گزارش محرمانه پرونده روسیه به زودی آماده می شو...

به گزارش عرصه؛ به نقل از شبکه خبری ان بی سی، مقام ها و منابع از پایان یافتن تحقیقات رابرت مولر بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا در آینده نزدیک خبر داد...