دو نرخی بودن ارز فسادخیز است/دلار ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نرسید...

یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه دو نرخی بودن ارز، منجر به بروز فساد شده است، گفت: تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اثر مثبتی روی هیچ بخشی نداشته و مردم آن را در سفره هایشان احساس نکرده اند. سعید اسلامی ...

نمادهای سفره هفت سین چه معنا و مفهومی دارند؟...

به گزارش عرصه؛ کم کم به عید نزدیک می شویم و خودمون را برای آن آماده می کنیم. لباس نو می خریم و سفره ی هفت سین می چینیم. هفت سین یک سفره صمیمی و حقیقی است و چیزی مستقل از کار و زندگی روزانه نیست. سفره...