قیمت سکه طرح جدید امروز ۲۵ دی ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان شد...

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سه شنبه ۲۵ دی ماه سه میلیون و ۸۷۰ هزار تومان است. به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سه شنبه ۲۵ دی ماه سه میلیون و...

قیمت سکه طرح جدید امروز، ۱۹ دی به ۳ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان رسید...

در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۳ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان شد. به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۱۹ دی ماه بازار آزاد تهران...

سکه طرح جدید امروز سه‌شنبه ۱۸دی‌ماه، ۳میلیون و ۷۶۸ هزار تومان شد...

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سه‌شنبه ۱۸ دیماه، ۳ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان شد. به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز سه‌شنبه(۱۸ دیماه) بازار آزا...

قیمت سکه طرح جدید امروز، یکشنبه ۱۶دی، ۳میلیون و ۶۴۵ هزار تومان شد...

در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۶ دیماه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۶۴۵ هزار تومان شد. به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه- ۱۶ دی ماه)، قیمت هر قطعه سکه تمام...

سکه طرح جدید امروز ۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان شد...

در جریان معاملات امروز شنبه ۱۵ دی ماه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان شد. به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(شنبه ۱۵ دی ماه) بازار آزاد تهران، قیمت هر ق...

سکه طرح جدید ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان شد...

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۱۲ دیماه، ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان شد. به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز (چهارشنبه ۱۲ دیماه)، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدی...

قیمت سکه طرح جدید، امروز یازدهم دی ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان شد...

در جریان معاملات امروز سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان شد. به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۱ دی‌ماه بازار آزاد تهران، قیمت...