ورود تکنولوژی جدید به ورشکستگی کارخانه‌هایمان منجر نشود!...

هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با عرصه، اظهار کرد: با وجود تاکید مسئولان برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های اقتصادی کارفرمایان همچنان از مشکلات خود و اوضاع اقتصادی می‌نالند در حالی که اگر به بخش‌های غیردولتی...