برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم/اجرای قریب‌الوقوع «بازار باز»...

در فاز جدید برنامه‌های عملیاتی بانک مرکزی، تمرکز جدیدی بر روی کنترل تورم دیده شده که به گفته مقامات ارشد نظام بانکی، دستورالعمل‌های مربوط به آن در حال ارسال به بانکها است. به گزارش خبرنگار مهر، کنترل...