تاکید بر نیاز به یک نظام صنفی سینمایی

منوچهر شاهسواری که اخیرا به همراه جمعی از سینما گران با وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی دیداری داشته است، در گفتگویی با عرصه بیان کرد: با توجه به ابراز علاقه‌ی دکتر صالحی امیری برای دیدار با نمایندگان...