پیشنهاد افزایش ۲۵درصدی مالیات بر سیگار/سرمایه‌گذاری به قیمت جان مردم...

به گزارش عرصه،  یکی از بندهای سند ملی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر که ایران در سال ۹۳ برای انجام آن متعهد شده است، کاهش محسوس مصرف دخانیات در کشور است که طبق آن ایران متعهد شده تا سال...

تاکید بر نیاز به یک نظام صنفی سینمایی

منوچهر شاهسواری که اخیرا به همراه جمعی از سینما گران با وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی دیداری داشته است، در گفتگویی با عرصه بیان کرد: با توجه به ابراز علاقه‌ی دکتر صالحی امیری برای دیدار با نمایندگان...