احتمال نامزدی محسن هاشمی در کنار روحانی...

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: اگر قرار باشد کنار آقای روحانی یک نفر دیگر کاندیدا شود، احتمال دارد که آقای محسن هاشمی نامزد ریاست جمهوری شود. به گزارش عرصه،، محمود علیزاده طباطبایی عضو شورای مرکز...