بازنشستگی ۲۰ ساله زنان به مجمع تشخیص ارجاع می شود...

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس، از ارجاع موضوع جذب فاینانس و بازنشستگی ۲۰ ساله زنان به مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. محمد خدابخشی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق برنامه...

مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمر...

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با عرصه اظهار کرد: در جلسه روز سه‌شنبه( ۲۱ دی) کمیسیون تلفیق برنامه ششم که برای بررسی مواد ارجاع شده به این کمیسیون برگزار شد، بند مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری...

الزام دولت به اختصاص ۵ درصد از بودجه عمومی سالانه به بنیه دفاعی...

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از الزام دولت به اختصاص پنج درصد از منابع بودجه عمومی سالانه کشور به تقویت بنیه دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای طی برنامه ششم توسعه خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، مح...

گزارش کمیسیون تلفیق تا دوهفته دیگر به صحن می آید...

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، از بررسی تشکیل وزارت «سلامت و رفاه اجتماعی» در این کمیسیون خبر داد. محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهاد جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه...