آماده‌سازي زيرساخت‌هاي فني ثامن براي اتصال به شبکه شتاب...

معاون فن‌آوري و اطلاعات موسسه اعتباري ثامن گفت: آماده‌سازي زيرساخت‌هاي اتصال به شبکه شتاب يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي ثامن است . به گزارش عرصه،سيد محسن هاشمي در بازديد از محل پيشنهادي نصب و راه‌اندازي...

آغاز دوره بانکداري بين‌الملل در ثامن

نخستين دوره آموزش بانکداري بين‌الملل عمومي به‌منظور تربيت و آموزش نيروهاي شعب ارزي ثامن در مرکز آموزش موسسه اعتباري ثامن آغاز شد. به گزارش عرصه،به نقل از روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن؛ معاون بين‌الم...

مديرعامل موسسه اعتباري ثامن: نرخ مطالبات غيرجاري بايد تک رقمي شود...

مديرعامل موسسه اعتباري ثامن در همايش مديران ثامن گفت:  بايد با استفاده از توان پرسنل نرخ مطالبات غيرجاري را تک رقمي کرد. به گزارش عرصه،به نقل از روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن،  محمدابراهيم پورزرندي ...