«کام شیرین» نیمه پر لیوان را می‌بیند

به گزارش عرصه به نقل از روابط عمومی شبکه دو، در این دیدار جعفری جلوه تغییرات حاصل شده در فصل دوم این مجموعه را مثبت ارزیابی کرده و اظهار داشت: موضوعات برنامه در سه محور تحکیم خانواده، فرزندآوری و فرز...