لغو معافیت مالیاتی برای صادرکنندگانی که ارز را به کشور برنگردانند...

بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مشمول نرخ صفر و معافیت‌های ملیاتی نخواهند شد. به گزارش خبرنگار مه...