بازنشستگی ۲۰ ساله زنان به مجمع تشخیص ارجاع می شود...

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس، از ارجاع موضوع جذب فاینانس و بازنشستگی ۲۰ ساله زنان به مجمع تشخیص مصلحت خبر داد. محمد خدابخشی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق برنامه...

حجم بودجه جاری ۹۶ برخلاف قانون، یک و نیم برابر افزایش یافته است...

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: حجم بودجه جاری در لیحه بودجه ۹۶ حدود یک‌ و نیم برابر افزایش پیدا کرده که این برخلاف سیاست‌ها است. به گزارش عرصه، برنامه بهارستان با موضوع «بررسی لایحه بودجه ۹۶...

مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمر...

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با عرصه اظهار کرد: در جلسه روز سه‌شنبه( ۲۱ دی) کمیسیون تلفیق برنامه ششم که برای بررسی مواد ارجاع شده به این کمیسیون برگزار شد، بند مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری...