درباره ما

پایگاه خبری عرصه  با  شعار «سرعت، دقت و امانتداری در اطلاع رسانی» فعالیت خود را با محوریت حوزه اقتصادی آغاز کرده است. مدیران این رسانه درصدد هستند با تولید و  انعکاس به موقع  توانمندیها، ظرفیت ها و خدمات سازمان ها، موسسات و بنگاههای اقتصادی اعم از  دولتی و خصوصی در قالب خبر، گزارش و مصاحبه  نقش موثری در عرصه اطلاع رسانی داشته باشند. ضمن اینکه به عنوان نمایندگان افکار عمومی، همواره رسالت حرفه ای خود را در حوزه نقد منصفانه حفظ خواهند کرد. برای تحقق آنچه که به عنوان نقشه راه ترسیم شده است دست یاری به سوی همه کارشناسان و متخصصان دراز میکنند و امیدوار به همکاری شما هستند.

 

 

 دیدگاهها بسته شده است.