محمد بن سلمان با مدیرعامل توئیتر دیدار کرد

مدیرعامل شبکه اجتماعی توئیتر در روز شنبه با جک دورسی مدیر عامل توئیتر در شهر نیویورک دیدار کرد.

JamNewsImage17460840

 

به گزارش عرصه، مجله سعودی گزت در گزارشی نوشت: مدیرعامل شبکه اجتماعی توئیتر در روز شنبه با جک دورسی مدیر عامل توئیتر در شهر نیویورک دیدار کرد.

 

این مجله سعودی افزود: اکنون بعد از دیدار وی با مالک فیس بوک و مقامات آمریکایی، وی با مدیر عامل توئیتر نیز دیدار کرد.

 

وی به دنبال سرمایه گذاریی هایی در زمینه های شبکه اجتماعی در عربستان سعودی است.دیدگاهها بسته شده است.