بلندترین سرسره جهان +تصاویر

بلندترین سرسره جهان در انگلیس ساخته شد.

JamNewsImage12454524

به گزارش عرصه، بلندترین سرسره جهان در شهر لندن انگلیس به ارتفاع بیش از ۷۳ متر ساخته شد. با قرار گرفتن شخص در داخل این سرسره که دارای تونل های مارپیچی است، سرعت او به ۲۴ کیلومتر در ساعت می رسد و ظرف مدت ۴۰ ثانیه به قسمت پایین این سرسره می رسد.

طول مسیر بلندترین سرسره جهان ۱۷۷ متر و قیمت بلیط آن برای هر نفر ۲۲ دلار است.

etdon85xdu6yr9d8eunf

9c1bttdflqwjmi1mjn3j

 دیدگاهها بسته شده است.