بزرگ ترین هنر «رضا عطاران» از دید مجید صالحی

 به گزارش عرصه ، مجید صالحی با انتشار این عکس نوشت:
بزرگترین هنر رضا جان عطاران اینه که در دراکولا هم دوستش دارن
هم خدا هم مردم هم هنرمندا
به نظرم هنر واقعى یعنى این

AndroidOnlineNewsImage.aspx.pngسدیدگاهها بسته شده است.