ضایع شدن شیخ یک قبیله در شب قدر! +تصاویر

JamNewsImage14291576

به گزارش عرصه، “عبدالحکیم ناجی خلف”، بزرگ یک عشیره در منطقه طارمیه در شمال بغداد، کمربندی انتحاری به خود بسته بود تا آن را در شب قدر و در جمع اهالی منطقه شیعه نشین الدجیل منفجر کند، اما این کمربند زودتر منفجر شد و او را به کام مرگ فرستاد.

 

به نوشته “الغد پرس”، این شیخ تروریست، در کمیته کمک‌های انسانی وابسته به سازمان ملل متحد هم عضویت داشته است!

alalam_636029198657964885_25f_4x3_jpg

alalam_636029198406699761_25f_4x3_jpg

 

 

 دیدگاهها بسته شده است.