وقتی «هومن سیدی» مرد عنکبوتی می شود!

 به گزارش عرصه ، هومن سیدی با انتشار این تصویر نوشت: “سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد. پائلو کوئلیو”}

AndroidOnlineNewsImage.aspx.jpgضدیدگاهها بسته شده است.