رباتی که مثل سمندر می‌خزد+فیلم

موسسه فناوری فدرال سوئیس در لوزان یک ربات طراحی کرده که می‌تواند از یک سمندر در آب و خاک تقلید کند.

 

به گزارش عرصه، این ربات به دانشمندان در درک بهتر حرکت دوزیستان و همچنین ارتقای دستگاههای عصبی-مصنوعی برای افراد فلج و معلول کمک خواهد کرد.

دانشمندان با الهام از سمندر نیوت آجدار اسپانیایی یا Pleurodeles waltl، این ربات را “پلوربات” نامیده‌اند.

این نخستین سمندر رباتیک این محققان نیست، اما نخستین نمونه‌ای است که بر اساس حرکت سه بعدی اسکلت نیوت ساخته شده است. آن‌ها با استفاده از فیلم‌های پرتوی ایکس از بالا و کنار بدن سمندر، ۶۴ بخش از اسکلت نیوت را در زمان انجام حرکات مختلف در آب و روی زمین پیگیری کردند.

استخوان‌های پلوروبات بصورت سه بعدی چاپ و مفاصل آن موتوری شده و مدار الکتریکی این ربات نیز مانند سیستم عصبی واقعی رفتار می‌کند.

اگرچه این ربات از تعداد استخوان‌های کمتری نسبت به نیوت واقعی برخوردار است،‌ اما ۲۷ موتور مختلف آن به جبران این کمبود پرداخته است.

محققان دریافتند زمانی که بحث تقلید از حرکات حیوان به میان می‌آید، به مقداری کوچک‌سازی نیاز است. حرکت حیوان بطور ذاتی فرآیند پیچیده‌ای است. ابزارهای مدرنی مانند سینه‌رادیوگرافی، چاپ سه‌بعدی و محاسبه سریع به دانشمندان اجازه داد تا بیشتر به درک و تقلید از آن نزدیک شوند.

مساله مهم برای پلوربات، فعل و انفعال بین تحریک الکتریکی نخاع سمندر و حرکت آن است. محققان امیدوارند تحقیقات عصبی آینده با شناخت چگونگی شبیه‌سازی این سیستم، بتوانند درک بهتری از سیستم‌های مشابه در انسان‌ها مانند بازو و پاها بدست بیاورند.

57312926دیدگاهها بسته شده است.